Ing. Vladimír Krön, RSc.

  • Manažér pobočky
  • Mobil:    0904 228 287
  • Email:    info@b10.sk

Som presvedčený o tom, že dobrý obchod je vtedy, keď sú spokojné všetky zúčastnené strany.

Referencie makléra

Moje portfólio